Anfon am dreial

Rydych wedi eich cyhuddo o ………… [rhowch y trosedd(au)].

Dim ond Llys y Goron all ymdrin â hyn oherwydd ………… [rhowch reswm/rhesymau].

Rydych felly yn cael eich anfon i Lys y Goron yn ………… [nodwch pa Lys y Goron] ar gyfer treial ar ………… [nodwch ddyddiad y gwrandawiad].

Yn y cyfamser rydych ………… [rhowch fanylion y remand].