Adsefydlu defnyddwyr cyffuriau (Gofynion gorchymyn cymunedol/ gorchymyn dedfryd ohiriedig)

Rydym yn bwriadu ichi gael triniaeth [breswyl] [amhreswyl] dan gyfarwyddyd ………… a darparu samplau i’w profi yn ôl y gofyn am gyfnod o ………… Bydd y llys yn adolygu hyn ar ………… a bydd yn rhaid ichi ddod i’r llys yr adeg honno. A ydych yn cydsynio â’r gofyniad hwn?