Triniaeth am sylwedd meddwol (Gofynion gorchymyn adsefydlu ieuenctid)

Bwriadwn i chi gael triniaeth dan gyfarwyddyd ………… am gyfnod o ………… tan ………… [rhowch ddyddiad]. Ydych chi’n cytuno i hyn?