Goruchwyliaeth (Gofynion gorchymyn adsefydlu ieuenctid)

Byddwch o dan oruchwyliaeth swyddog Tîm Troseddwyr Ifanc tan ………… [rhowch ddyddiad] a bydd yn rhaid ichi ddilyn pob cyfarwyddyd a roddir ichi a chadw pob un o’ch apwyntiadau.