Gorchymyn cau allan – eiddo trwyddedig

Roedd eich trosedd yn cynnwys [bygythiadau o] drais mewn tafarn. Felly rydych wedi eich gwahardd rhag mynd i ………… am y ………… mis nesaf oni bai fod y landlord yn rhoi caniatâd penodol i chi.

Os torrwch y gorchymyn, byddwch yn cyflawni trosedd a gallech fynd i’r carchar.