Canolfan ymbresenoli (Gofynion gorchymyn adsefydlu ieuenctid)

Rhaid ichi fynd i’r ganolfan ymbresenoli yn ………… Eich diwrnod cyntaf ar gyfer mynychu ydy ………… Rhaid i chi gwblhau ………… awr ar y dyddiau y dywed y swyddog â gofal am y ganolfan wrthych am wneud. Rhaid i’r gofyniad hwn gael ei gwblhau erbyn ………… [rhowch ddyddiad].